Bérszámfejtő

Bérszámfejtő

A bérszámfejtő (bérügyintéző) feladata igen összetett és felelősségteljes munkakör. A feladatvégzés során a tévedés kizárt, hiszen az a munkavállaló kárára történne. A béres kolléga tehát a pontos, időben a bankszámlára érkező elszámolásokért felelős, ezért a számfejtést minden esetben bízza szakértőre!

A munkáltatót és a munkavállalót terhelő járulékok számítását és könyvelését, továbbá a törvényi kötelezettségnek eleget tevő jelentések összeállítását, szakhatóságok felé történő továbbítását együttesen bérszámfejtésnek nevezzük. Az ez irányú tevékenységet végző, szakképzett személyt pedig bérszámfejtőnek.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a bérszámfejtőt korábban bérelszámolónak, manapság bérügyintézőnek nevezik. Feladatköre a technika fejlődésével, a számítógépek és az internet forradalmával – ha nem is napról-napra, de – rohamtempóban változik. Ma már ugyanis a kötelező adatszolgáltatások, a bér- és szabadságos papírok kezelése, de még a munkabér kifizetése is túlnyomó többségben elektronikus úton zajlik.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

A bérszámfejtő feladata

Noha a bérügyintéző konkrét feladatának meghatározása minden esetben a munkaköri leíráson alapul, nagy vonalakban a következő munkafolyamatok tartoznak teendői közé:

 • Munkavállalók havi rendszeres bérszámfejtésének előkészítése
 • Havi bérlisták elkészítése és átadása a szerződött partnereknek
 • Juttatások és levonások (jutalom, időközi kifizetések, fizetési előleg, stb.) számfejtése
 • Törvény szerinti adatszolgáltatás a szakhatóságoknak (NAV, KSH)
 • Különböző munkaügyi nyilvántartások, bérstatisztikák elkészítése
 • Szabadságok, betegség miatti és egyéb távollétek nyilvántartása

Mivel a bérszámfejtő és a TB ügyintéző feladatköre egyre inkább összeforr, így napjainkra a társadalombiztosítással összefüggő ügyes-bajos teendők is mindinkább ebbe a munkakörbe tartoznak.

Mint láthatóvá vált a bruttó-nettó bér kalkulálása csak első ránézésre tűnik egyszerű feladatnak. A jogszabályok naprakész ismerete, a levonandó adóvonzatok és juttatások alkalmazása azonban tapasztalt szakmai ismereteket igényelnek.

A bérszámfejtő munkakör buktatói

Napjainkban számos munkáltató igyekszik saját szakállára, úgymond házon belül megoldani a bérszámfejtés csöppet sem egyszerű napi teendőit. Ám ezzel nem pusztán az a baj, hogy a kollektíva bérezése csúszhat, hiányt szenvedhet (egyébiránt ennyi is éppen elég), de sok esetben a kötelező bejelentések, adatszolgáltatások sem teljesülnek.

Milyen problémák fordulhatnak elő, ha nem szakembert alkalmaz a bérszámfejtés terén? Csak néhány igazán kirívó, szemet szúró példa:

 • Bérezések nem pontos vagy nem időben történő kifizetése
 • Szabadságolások pontatlan könyvelése
 • Juttatások, levonások nem megfelelő elszámolása
 • Személyi jövedelemadó és egyéb adónemek követésének, elszámolásának hiánya
 • Törvény szerint kötelező statisztikák, adatok, kimutatások és összesítések továbbításának elmulasztása
 • Bérprogramok nem megfelelő ismerete

Természetesen ezek kizárólag csak a legáltalánosabb hibalehetőségek a bérügyintéző mellőzése kapcsán, ezeken felül még számtalan buktató adódhat a bérszámfejtés során. Ennek elkerülése érdekében a bérügyek átláthatósága és naprakészsége érdekében bízza a bérszámfejtést szakavatott szakemberre.