Hányfajta adó?

Hányfajta adó van Magyarországon 2022-ben?

Jóllehet a különböző adónemek puszta összeadása nem feltétlenül ad teljes képet egy ország adózási kultúrájáról, azért a fiskális politika iránya egész jól kiolvasható belőle. Az adók ugyan fontos bevételi forrást jelentenek az államnak, de mégis: mutasson valaki egy munkavállalót vagy munkáltatót, aki ne szeretné elfelejteni ebbéli fizetési kötelezettségét. De hányfajta adó is van idehaza 2022-ben?

Az elmúlt hét évben esztendőről esztendőre apadt az adónemek száma. Ugyan még mindig nem súrolja a nulla határát, de az elkezdett folyamat bíztató jelnek tűnik. Az adónemek összeszámolása 2016-óta vált szokássá, és az elmúlt hétéves periódus során a kezdeti 60 adófajta száma a 2022. évben 51-re csökkent. A tradíció örvendetesnek tűnik még azzal együtt is, hogy a csökkenés azért több új adó felbukkanását is magában rejti.

Meddig csökkenthető az adók száma?

Ahogy a bevezetőben is említésre került, az adók rendkívül fontos bevételi forrást jelentenek az állam életében, elmaradásuk esetén komoly működési zavarok léphetnek fel. Nem lenne miből finanszírozni a betegellátást, az állami vállalatokat, nem épülnének utak, veszélybe kerülne a közigazgatás, a bűnüldözés és egy sor olyan tevékenység, aminek a pénzügyi fedezetéért az állam a felelős.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

Kétségtelen, hogy találni a világban néhány olyan országot, amelynek állampolgárainak és az ott bejegyzett vállalkozásoknak csupán minimális vagy egyáltalán nincs adófizetési kötelezettségük, de a működőképességet és a feladatokat valamilyen forrásból ott is biztosítani kell.

Fontos látni, hogy önmagában az adófajták összeszámolása nem feltétlenül ad képet a fizetendő terhek mértékéről. Sok adó is jelenthet kevés fizetési kötelezettséget, és ellenkezőleg: kevés adó is vonhat maga után magasabb terheket. (És akkor még a kapcsolt adminisztratív feladatok bonyolultságáról egy árva szó sem esett.)

Magyarországon a 2021-es évhez képes egy adónemmel kevesebbel számolhatunk. A megszüntetett adó a szakképzési hozzájárulás, ami nem csupán beolvadt egy másikba, hanem teljes mértékben kivezetésre került.

Miért szűnik meg egy adó?

Logikus a kérdés: ha az adó célja az állam működésének fenntartása, akkor a kevesebb bevétel minőségromlást jelent egy feladatellátás során? Nem feltétlenül. Az adók időről-időre felülvizsgálat alá esnek. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek ellenőrzik a célteljesülést, a fenntartási költségek alakulását, az aktualitását, stb.

Ha az adónemből befolyó összeg olyan kevés, hogy többe kerül a beszedése és adminisztrálása, akkor érdemes elgondolkodni annak kivezetésén. De ez pusztán egyetlen példa, számos oka lehet annak, ha a törvényhozók úgy döntenek, hogy – nem titkolt örömünkre – elkaszálnak egy adófajtát.

Melyik adó hozza a legtöbb bevételt?

Az adóbevételi lista élén évek óta nem történik jelentősebb változás. A legtöbb bevételt a tavalyi évben is az általános forgalmi adó (áfa), a személyi jövedelemadó, valamint a szociális hozzájárulási adó generálta. Érdemes aláhúzni, hogy az áfabevétel a 2020-as évhez képest tavaly hozzávetőleg 15 százalékkal emelkedett, ami egyszerre mutatja a gazdaság kifehéredését, illetve az áfa-behajtás hatékonyságának növekedését.

Visszatérve az alapkérdéshez: Hányfajta adó van ma Magyarországon? Számszerűen 2022-ben 51 különböző adónemről beszélhetünk. De fontos hozzátenni, hogy az adók számának puszta összeadása nem feltétlenül tükröz teljes képet a fizetési terhek mértékéről és azok adminisztratív feladatairól.