A bérszámfejtő munkája

Miért fontos a bérszámfejtés, és mivel foglalkozik a bérszámfejtő?

Közzétéve

Bérszámfejtés: Bizonyára számos munkavállaló legalább havonta egyszer találkozik ezzel a kifejezéssel, még abban az esetben is, ha a munkafolyamat mögötti mechanizmus nem is teljesen világos a számára. Mivel a fizetés mindenki számára húsbavágó témát érint, ezért érdemes megismerkedni kissé részletesebben is a bérszámfejtés rejtelmeivel, illetve a bérszámfejtő feladataival.

Amikor ledolgozott óráink, illetve fizetett szabadságaink után hó végén megkapjuk a fizetésünket, sokunknak eszébe sem jut, hogy a pontos számok mögött komoly munka rejlik. Ez a precíz számítás pedig az alapját képezi annak – dolgozzunk akár egy multicégénél, akár egy kisvállalatnál, vagy a közigazgatásban –, hogy a fizetésnapon stimmeljenek a számok.

A bérszámfejtés tehát garancia arra nézve, hogy a hatályos jogszabályok alapján a munkánkat követő jogos bérünk a kezünkben vagy a bankszámlánkon landoljon. Gondos bérszámfejtés és tapasztalt bérszámfejtő nélkül ugyanis nem létezhet precíz bérezés sem.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

Ajánlatkérés

Mit kell azon számolni, hiszen minden hónapban ugyanazt a bért kapom

Sokan úgy gondolkodnak, hogy a bérszámfejtés mindössze annyiból áll, hogy a bevételből (illetve állami alkalmazott esetén a központi költségvetésből) levonásra, majd kifizetésre kerül a munkavállaló bére. E tekintetben pedig akár az egész folyamatot automatizálni is lehetne. Ez azonban nem így van. Elöljáróban csak annyit, hogy ez az elmélet már akkor megdől, ha a dolgozó betegség miatt kimarad a munkából.

Másoknak pedig az a meggyőződésük, hogy a bérszámfejtőnek kizárólag a fizetésnapot megelőző néhány napban van munkája. Nos, ez az elképzelés is fatális tévedés. Már csak ezért is, mert egy-egy béres szakember több munkáltatónak is dolgozhat, ahol nem feltétlenül esnek egy napra a kifizetések. Emellett előfordulhatnak pályázatok, időközi kifizetések, jutalmak, pénzbeli juttatások, Cafeteria, egyéb béren kívüli juttatások, egészségpénztári utalások, hogy csak a hirtelen felmerülőket említsem. (A 2019. évi béren kívüli juttatásokat érintő változások itt olvashatók.)

Habár 2018 előtt a NAV már minden magánszemély részére kalkulált egy a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges tervezetet, sok munkáltató addig saját hatáskörében végezte el dolgozói szja-kalkulációját. 2018-tól a munkáltatóknak erre már nincs lehetősége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti az szja-tervezetünket. (Azt egyébiránt nem szükséges elfogadnunk, benyújthatunk saját számításon alapuló bevallást is.) Talán nem volt köztudott, de ezidáig ezeket a számításokat is a bérszámfejtés végezte.

Ennyi mindennel foglalkozik egy bérszámfejtő?

Ennél még sokkal többel is! Ahogyan a fentiekben megállapítottuk, az összes, munkavállalót érintő bérkiadás számfejtése az ő feladata. De ez csak az alapeset, ha a dolgozó hó elejétől hó végéig minden munkanapon munkába áll. Amennyiben megbetegszik, úgy a TB ügyintézés is a bérszámfejtő munkája lesz. Mi is az a TB ügyintézés?

Az ugye egyértelmű, hogy munkabért csak a ledolgozott órák után kapunk. Értelemszerűen, amikor betegség miatt kiesünk a munkából, azokra a napokra nem járna fizetés. Azonban azért, hogy a dolgozót ne érintse érzékenyen a távollét, a betegsége alatti időre is elszámol neki az állam egy meghatározott összeget. Ezt hívják társadalombiztosításnak, röviden TB-nek.

Ez persze nincs ingyen, a munkavállaló adójából havi szinten levonásra kerül az az összeg, ami betegsége esetén orvosi ellátását, illetve a keresőképtelensége alatti időt fedezi.

Apropó, betegség! A munkavégzésből kiesett dolgozók bejelentése szintén a bérszámfejtő feladata. Továbbá a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék, a már említett szja, és még egy sor adó, amik kötelezően levonásra kerülnek a bruttó bérből.

A bárszámfejtő munkaeszközei
A keresőképtelen dolgozók bejelentését is a bérszámfejtő végzi

Ezek mellett kalkulálni kell a munkavállaló szabadságát, túlóráit, kiküldetéseit, szakmai távolléteit, egyéb díjazásait. Koránt sincs még vége! A bérszámfejtő forintosítja a gyermekek után járó kedvezményeket, a fizetésemeléseket, a kötelező és adható bérkiegészítéseket.

Említésre került a gyermek. A béres munkatársak feladata a gyermekápolási táppénz (GYÁP), a csecsemőgondozási díj (CSED), illetve a gyermekgondozási díj (GYED) ügyintézése is. De ha ne adj’ isten munkahelyi baleset ér minket, akkor annak bejelentése, illetve a baleseti táppénz adminisztrálása is a bérszámfejtés, illetve a bérszámfejtő hatáskörébe tartozik.

Ezek ismerete folyamatos jogi jártasságot (az adótörvények gyakorta változnak), naprakészséget, monotónia-, és magas fokú stressztűrést igényelnek. Ha ezt felszorozzuk a munkavállalók számával, akkor például egy tíz fős cég esetén a fent felsoroltak tízszeres munkát jelentenek.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a bérszámfejtő és a könyvelő munkája – annak ellenére, hogy egyes irodák mindkét tevékenységet végzik – élesen elkülönül. Míg a bérszámfejtés leginkább a munkavállalók bérügyeivel, addig a könyvelő a külső partnerek számláival foglalkozik. Ebben az írásban részletesen taglaljuk a két szakma közti eltéréseket.

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki bérszámfejtővé váljon?

A bérszámfejtő (bérügyintéző) tanfolyamokat gyakran kombinálják a társadalombiztosítási ügyintéző képzéssel. A képzési idő általában hat hónapból áll, melyet követően a hallgatónak vizsgakötelezettsége van. A jó bérszámfejtő szakember tanulása azonban nem ér véget a vizsga megszerzésével. A folyamatosan változó jogszabályi környezet ugyanis az ismeretek rendszeres frissítését követeli meg.

Amennyiben a fizetésünk kalkulálásáért felelős személy nincs tisztában a levont adók, kedvezmények, jogosultságok stb. aktuális összegével, könnyen téves bér kerülhet a bankszámlánkra. Ezt pedig az adóhatóság nehezen szokta tolerálni.

A humánerőforrás szempontjából a bérszámfejtés az egyik legszentizívebb terület. Ez az a szakma, amivel szemben a legtöbben kritikusak vagyunk, hiszen a bérezés, a levonások mindenkit érzékenyen érintenek.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

Ajánlatkérés

Adózni mindenhol kell?

Többnyire igen. Van ugyan néhány – a miénknél szerencsésebb – hely a világon, melynek állampolgárai mentesülnek ezen kötelesség alól, de ezek jórészt roppant gazdag törpeállamok. De még ezek közül az országok közül sem mindenhol teljes az adószabadáság, leginkább a helyi szja-t nem kell teljesíteni.

Ez egyben azt is jelenti, hogy bérszámfejtésre, illetve bérszámfejtői munkára az egész világon szükség van. Noha az egyes államok eltérő adózási formái miatt ez a munkaterület más és más felkészültséget kíván, a cél mindenhol az, hogy a bruttó keresetünkből a minket megillető nettó bért hajszálpontosan megkapjuk.

Az életben csupán két dolog biztos: a halál és az adó.

Az Egyesült Államokban például államonként változnak a munkavállalóktól levont adótételek. Így más alapján számfejt egy Washingtonban dolgozó, és más alapján egy Los Angeles-ben tevékenykedő béres szakember.

Az állam zökkenőmentes működésének biztosításához globális szinten hozzávetőleg a következő tételek kerülnek levonásra a bruttó keresetekből:

  1. Társadalombiztosítás adója
  2. Egészségügyi adó
  3. Munkanélküli járulékok
  4. Személyi jövedelemadó
  5. Nyugdíjak járulékai

Általában azonban nem ússzuk meg ennyivel, és további tételek karcsúsítják a hónap végi fizetésünket. De ezek már mind-mind az adott nemzet kormányának döntései. Van, ahol a magas adók miatt a szociális juttatások is kiterjedtebbek, és vannak olyan államok, ahol alacsonyak ugyan a bért terhelő levonások, cserébe viszont az állami ellátórendszerek is gyérek.

Bérszámfejtő nélkül tehát nincs fizetés?

Ezt talán így erős lenne kijelenteni. Hiszen a vállalkozások – optimális esetben legalábbis – a bevételükből képesek lennének bért fizetni a munkavállalóiknak. Más kérdés, hogy ez mennyire felelne meg a hatályos jogszabályokban foglaltaknak: pontos lenne-e, levonásra és befizetésre kerülne-e minden kötelezettség, stb. Nem mellékesen a cégvezetőknek – még ha értenének is hozzá – bokros teendőik közepette igazán nem szokott idejük maradni a bérezéssel, egyéb adminisztratív elfoglaltságokkal tevékenykedni.

Mint láthattuk tehát, a bérszámfejtés, a bérszámfejtői munka alapos felkészültséget és folyamatos ismeretbővítést igényel. Mert ha a számok nem stimmelnek, akkor rengeteg dolgozó haragjával kell szembe nézniük. Nem is beszélve arról, hogy a mulasztásért valakinek az adóhatóság előtt is felelnie kell.

Mire érdemes figyelni a bérszámfejtés során?

Mint a szakmák túlnyomó részét, a bérszámfejtést sem vehetjük félvállról. A bérügyintéző munkája során különösen érzékeny adatokkal is dolgozik (név, születési hely, születési idő, fizetés és egyéb juttatások összege, stb.), ezért a körültekintés és a titoktartás elengedhetetlen.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

Ajánlatkérés

Nézzük, melyek a legfontosabb és legszenzitívebb adatok, mozzanatok, amelyekkel a számfejtés során egy bérügyes találkozhat:

  • A bértitok intézménye: A munkavállaló fizetése, illetve különböző juttatásai a nem nyilvános adatok körébe tartozik.
  • A megismert személyes adatok köre: Ahogyan az a fentiekben is említésre került, a munkavállaló személyes adatai szenzitív adatok, így azokat óvni kell az illetéktelen kezekbe kerüléstől Sőt, a GDPR európai szabályozás szellemében kérésre azokat visszaállíthatatlanul meg is kell semmisíteni.
  • A gondos és precíz pénzügyi utalás: Amennyiben a munkáltató kifizetőhelyként működik (amit egyébiránt a béres kollégák szoktak elvégezni), úgy elengedhetetlen a pontos, időben történő pénzügyi átutalások végrehajtása.
  • A változások figyelemmel kísérése: Egy gyerek születésénél, egy átsorolásnál vagy kinevezésnél változik a dolgozó nettó és bruttó jövedelme, így a kézhez kapott keresete és a levonandó terhek mértéke is. Ennek precíz számítása – természetesen a munkáltató tájékoztatása alapján – a bérszámfejtő feladata.