Túlóra megtagadása

Túlóra megtagadása

Túlóra megtagadása: Mihez van joga a munkáltatónak, és mondhatja-e a munkavállaló, hogy nem végzi el a rá kirótt feladatot, mert lejárt a munkaideje? Milyen következményekkel járhat, ha az alkalmazott – ellentmondva a vezetőjének – megtagadja a rendkívüli munkavégzést?

Mielőtt a fenti kérdéseket megválaszolnánk, érdemes tisztázni, hogy mi is az a túlóra? Rendkívüli munkaidőről abban az esetben beszélünk, ha a munkáltató a munkabeosztástól eltérő időben (illetve munkaidőkereten túl) rendel el munkavégzést.

Hogy aktuálisan egy példával szemléltessük: A karácsony előtti vásárlói roham idején a munkakör gyakorlója úgy dönt, hogy a bolti zárást egy órával kitolja, így az eladónak 18 óra helyett 19 óráig kell dolgoznia. De rendkívüli munkavégzésről beszélünk abban az esetben is, amennyiben a munkavállalót a szabadnapján munkavégzésre kötelezik.

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS, TANÁCSADÁS

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT!

Jogszerű a túlóra megtagadása?

Mivel a túlóra elrendelése munkavégzésre való utasításnak minősül, így azt a munkavállaló az alábbi esetek kivételével nem tagadhatja meg:

  • várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
  • gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermek hároméves koráig,
  • egészségkárosító kockázat fennállása esetén,
  • 18 évnél fiatalabb munkavállaló esetén.

A rendkívüli munkaidő kiszabásának törvényi feltételei vannak. Amennyiben a túlóra elrendelése jogszabályi feltételekbe ütközik, úgy az a munkavállaló részéről megtagadhatóvá válik. A rendkívüli munkaidő meghatározása nem járhat a munkavállalóra nézve aránytalan sérelemmel. Magyarán szólva: az elrendeléskor az alapvető emberségességnek kell érvényesülnie.

A rendkívüli munkavégzés idejére a munkavállalót bérszámfejtést követő munkabér – vagy szerződésben meghatározott, lecsúsztatható munkaidő-kedvezmény – illeti meg.

A túlóra megtagadásának lehetséges következményei

Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója betartotta a rendkívüli munkavégzés elrendelésének törvényi követelményeit, úgy a munkavállaló köteles teljesíteni azt. Ebben az esetben a túlóra megtagadása a munkavégzési kötelezettség megszegése. Szélsőséges esetben a munkáltató fel is bonthatja a jogviszonyt a munkavállalóval.

Optimális esetben a munkáltató a kollektívával egyeztetve, előre jelzi a rendkívüli munkavégzés várható időpontját. Ezzel az apró figyelmességgel elkerülhetők a bosszúságok, a váratlan helyzetek. Ugyan a munkáltató szóban is elrendelheti a túlórát, azonban a későbbi félreértések elkerülése végett érdemes írásban lefektetni annak időpontját.